Stichting

Home

Actueel

Nieuwsbrief

Voorstellingen

Bestellen

Stichting

Nieuwsbrief
Bestuur
Donateurschap
Sponsors
De Klameare
Cadeaubon


Techniek

Contact


Copyright 2013 Nut Workum
info@nutworkum.nl


Al 210 jaar NUT…..

Op zaterdag 15 juli 2006 vierde het NUT Workum haar 200 jarig bestaan. Zij deed dit in de vorm van een Straatfestival en een Expositie “200 jaar NUT”.

Het Nut, een van de oudste verenigingen van Workum, werd opgericht op 25 juli 1806. De openingsrede van de voorzitter was destijds: “eene  vereeniging, die voor alle klassen van menschen werkt en alle klassen bijeenbrengt, om dat alle partijen, godsdienstige of staatkundige, hier geestverwanten zijn in het streven nuttig te wezen voor het algemeen” (Voor het algemeen moet men opvatten als: voor het gewone volk).

De vereniging werd opgericht door voornamelijk doopsgezinden van goede komaf en was onderdeel van de landelijke Maatschappij tot Nut van het Algemeen, gesticht door Jan Nieuwenhuyzen in 1784.

Zijn zoon Martinus nam het voortouw in de verbetering van het onderwijs voor de gewone man. Onderwijs, sociale en economische zorg maar ook culturele bijdragen kregen ook in Workum alle aandacht van ’t Nut.

Er werden diverse instellingen opgericht, zoals een leesbibliotheek, spaarbank, zondagsschool, een begrafenisbus, een naaischool, een bewaarschool en een tussenschool, en zo ook een afdeling Floralia. Er werden volksvoorlezingen gehouden en medailles uitgereikt aan hen die met name bij scheepsrampen anderen hadden gered of voor een aantal jaren trouwe dienstverrichting: de edelmoedige bedrijven. Alles was erop gericht om de gewone man te onderwijzen, ontwikkelen en helpen.

Eind vorige eeuw bleef met name de culturele sector over. Vandaar dat het departement werd opgeheven in 2000 en het als Stichting Cultureel Nut Workum verder ging. Zij haalt jaarlijks tal van theatervoorstellingen naar Workum voor jong en oud. De samenwerking met bibliotheek heeft stand gehouden door ieder jaar gezamenlijk een literaire gast uit te nodigen voor een lezing.

Zo’n lange traditie moest gevierd worden: Vandaar een knallend jubileumfeest op zaterdag 15 juli 2006!

Wist u bijvoorbeeld dat ……………

  • Workum de eerste Nutsspaarbank van Nederland had
  • De Openbare Bibliotheek voortkomt uit de leeszaal van het NUT
  • De leeszaal vroeger in het Waaggebouw zat (nu Warkums Erfskip)
  • Het onderwijs veel te danken heeft aan het NUT
  • Een bewaarschool een kleuterschool is
  • Het Nut medailles uitreikte voor heldendaden
  • Er planten uitgereikt werden om te verzorgen. In september werd er dan vaak een wedstrijd aan verbonden wie er het beste resultaat had (afdeling Floralia)
  • Het Nut u tegenwoordig een gezellig avondje uit kan bezorgen in de vorm van een toneel, muziek, dans of theatervoorsteling voor jong en oud.......